دو شنبه 15 خرداد 1402
کتب منتشر شده توسط دبیرخانه بنیاد مقبره الشعرا استاد شهریار
برخی کتب منشر شده توسط بنیاد
 

جایگاه حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی
از حیث مالکیت
حسین صالحی

شروط ضمن عقد نکاح
از منظر حقوق شهروندی
مهری سعیدی فرد

مبانی حقوق شهروندی و
کاربرد آن در زندگی
سهراب مظفری نیا

تجلی حقوق شهروندی در
بستر سبک زندگی اسلامی نهاد خانواده
کاظم منافی شرف آباد

تأملات حقوق شهروندی
علیرضا شریفی

مقدمه ای بر حقوق شهروندی
ندا نبوی طباطبائی

حریم خصوصی و 
تحلیل مبانی فقهی آن
سعید جمشیدی

حق بر شادی
در اسلام و سایر ادیان
مهری توتونچیان

گفتارهای حقوق شهروندی
ابوذر صالحی

تناسب فرد و سازمان در رفتارهای شهروندی
ضرغام بهرامی

حقوق شهروندی و 
خرید و فروش اعضای بدن انسان
زهرا جوانمردی

حقوق شهروندی و 
شنود ارتباطات الکترونیکی
مریم نقدی

جلوه های حقوق شهروندی
دکتر علی نوربخش
دکتر نسیم خداخواه

تاثیر بیماری های وراثتی در
انعقاد و انحلال نکاح و بارداری از منظر فقهی
ایران محمدی

مشروعیت تحصیل دلیل در امور کیفری
در رویه قضایی ایران
خسرو حسین پور

حقوق شهروندی و تاثیر آن در
سبک سلامت زیست محیطی
حسین هنرور

موارد تاثیرگذار قواهد و مقررات 
حقوق بین الملل در قوانین اساسی
جمهوری اسلامی ایران

حقوق شهروندی و 
قاعده فراغ دادرسی
نسترن احمدی