چهارشنبه 30 خرداد 1403


کارگاه های آموزشی

یکی از مهمترین اهداف همایش بین ­المللی پروین اعتصامی، فراهم آوردن فرصتی مناسب برای پژوهشگران حوزه زبان و ادبیات فارسی و محققان مراکز علمی و پژوهشی است تا به معرفی آخرین نتایج و دستاوردهای خود در زمینه ­های مختلف از جمله روشهای نوین تحقیق و پژوهش در حوزه پروین شناسی بپردازند.
از آنجا که بسیاری از موضوعات مهم مورد بحث در این زمینه ­­ها در فرصت کوتاه و در قالب مقاله قابل ارائه و معرفی نیستند در کنار همایش، کارگاه­های آموزشی متعددی تشکیل خواهد شد. هدف از برگزاری این کارگاه­ها ارتقا سطح علمی و دانش تخصصی پژوهشگران و محققان و معرفی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی است. در این کارگاه­ها کارشناسان و پژوهشگران حوزه پروین اعتصامی و زبان و ادبیات فارسی اصول علمی و فنی جدید را در قالب موارد عملی و کاربردی برای علاقمندان تشریح می ­نمایند.