بنیاد استاد شهریار،از تمدید مهلت ارسال پایان نامه ورساله به اولین جشنواره پایان نامه های برتر زبان وادبیات فارسی خبر داد.
تاريخ : دوم آبان 1402 ساعت 11:36   کد : 20373
تمدید زمان ارسال پایان نامه به اولین جشنواره پایان نامه های برتر زبان وادبیات فارسی تا ۱۵خرداد ماه ۱۴۰۳
بنیاد استاد شهریار،از تمدید مهلت ارسال پایان نامه ورساله به اولین جشنواره پایان نامه های برتر زبان وادبیات فارسی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران جواد وند نوروز رئیس بنیاد استادشهریار با اشاره به ارسال ۳۸۰پایان نامه ورساله دکترای زبان وادبیات فارسی تاکنون به دبیرخانه جشنواره افزود باتوجه به استقبال گسترده فارغ التحصیلان رشته زبان وادبیات فارسی دانشگاههای سراسر کشور مهلت ارسال وزمان برگزاری این جشنواره تا ۱۵خرداد ماه ۱۴۰۳تمدید شد .
بنیاد استاد شهریار با همکاری دانشگاه تهران وکمیسیون ملی یونسکو سازمان ملل متحد در ایران اولین جشنواره پایان نامه های برتر زبان وادبیات فارسی با اهداف آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی وجدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در حوزه زبان وادبیات فارسی وفراهم سازی بستر مناسب برای انتقال دانش وتجربیات وجلب توجه صاحب نظران وسیاست گذاران بخشهای مرتبط به اهمیت استفاده از دستاوردهای نوین در بهینه سازی فعالیتهای پژوهشی درحوزه زبان وادبیات فارسی در ۲۳مردادماه ۱۴۰۳در دانشگاه تهران برگزار می نماید .