کتاب بررسی احوال و اشعار شاعران برجسته استان اردبیل منتشر شد
کتاب بررسی احوال و اشعار شاعران برجسته استان اردبیل نوشته آقای مجید صمیدی ماجد با تایید کمیته ی محترم داوری اولین همایش بین المللی پروین اعتصامی و به سفارش دبیرخانه ی همایش توسط انتشارات استاد شهریار چاپ و منتشر شد
تاريخ : سيزدهم شهريور 1402 ساعت 15:46   کد : 20347


کتاب بررسی احوال و اشعار شاعران برجسته استان اردبیل نوشته آقای مجید صمیدی ماجد که توسط کمیته محترم داوری اولین همایش بین‌المللی بانو پروین اعتصامی مورد تایید قرار گرفته و امتیاز لازم جهت چاپ و انتشار آن کسب گردید توسط انتشارات استاد شهریار و به سفارش دبیرخانه اولین همایش بین‌المللی پروین اعتصامی چاپ و منتشر شد.ضمن عرض تبریک و شادباش خدمت نویسنده محترم از خداوند متعال عزت و سربلندی برای ایشان خواهانیم