درباره پروین...
 پروین اعتصامی،( رخشنده اعتصامی) فرزند یوسف اعتصامی آشتیانی، از کودکی فارسی، انگلیسی و عربی را نزد پدرش آموخت و از همان کودکی زیر نظرپدرخود و استادانی چون علی‌اکبر دهخدا و محمدتقی بهار سرودن شعر را آغاز کرد. پدرش که وی نیز ، از شاعران و مترجمان دوران خود بود در شکل‌گیری زندگی هنری پروین و کشف توانایی‌ها، و ذوق و گرایش او به سرودن شعر نقش مهمی داشت.
تاريخ : بيست و چهارم اسفند 1401 ساعت 23:30   کد : 20324
                                                                                                 تو را نامیده اند اختر ولیکن گوهری هستی                     به کان علم ودانش تو،یگانه جوهری هستی

                                                                                              به قلب مهربان تو ،جواهرها هم از اشک است                          برای هر یتیمی تو،یقینا مادری هستی

 پروین اعتصامی،( رخشنده اعتصامی) فرزند یوسف اعتصامی آشتیانی، از کودکی فارسی، انگلیسی و عربی را نزد پدرش آموخت و از همان کودکی زیر نظرپدرخود و استادانی چون علی‌اکبر دهخدا و محمدتقی بهار سرودن شعر را آغاز کرد. پدرش که وی نیز ، از شاعران و مترجمان دوران خود بود در شکل‌گیری زندگی هنری پروین و کشف توانایی‌ها، و ذوق و گرایش او به سرودن شعر نقش مهمی داشت. اعتصامی در بیست‌وهشت‌سالگی با پسرعمویش فضل الله اعتصامی ازدواج کرد، اما به‌دلیل اختلاف نظر ، پس از چندی ازهمسرش جدا شد. او پس از جدایی، برای مدتی در کتابخانه دانشسرای عالی تهران به شغل کتابداری پرداخت. تنها اثر چاپ و منتشر شده از پروین، دیوان اشعار اوست، که دارای ۶۰۶ شعر شامل اشعاری در قالب‌های مثنوی، قطعه و قصیده است. شعرهای پروین پیش از چاپ به‌صورت مجموعه و کتاب، در مجله بهار و منتخبات آثار از ضیاء هشترودی و امثال و حکم از دهخدا، چاپ می‌شدند. او، بر اثر بیماری حصبه در سی‌وپنج‌سالگی در تهران درگذشت و در حرم فاطمه معصومه، در آرامگاه خانوادگی‌اش، به خاک سپرده شد. زادروز اوبیست وپنجم اسفندماه ، روز بزرگداشت پروین اعتصامی نام‌گذاری شده‌است.

مضامین و معانی اشعار پروین ، توصیف‌کننده دلبستگی عمیق وی به پدر، استعداد و شوق فراوان او به آموختن دانش، روحیه ظلم‌ستیزی و مخالفت با ستم و ستمگران، حمایت از حقوق زنان و ابراز همدلی و همدردی با محرومان و ستم‌دیدگان است.وی در غزل ازسبک شعری سعدی ودر قصیده از ناصرخسرو پیروی می کند ،ولی بیشترشهرتش  به سبب بهره گیری از طرز بیان مفاهیم و معانی، به صورت  «مناظره» و «سؤال و جواب» است. به گونه ای که در دیوان او بیش از هفتاد نمونه مناظره آمده که از این لحاظ  وی را در میان شاعران فارسی برجسته ساخته‌است. این مناظره‌ها نه تنها میان انسان‌ها و جانوران و گیاهان، بلکه میان انواع اشیاء از قبیل سوزن و نخ نیز اتفاق می‌افتد. اعتصامی در بیان مقاصد خود از هنرهای «شخصیت‌بخشی» و «تخیل» و «تمثیل»، با شیوایی کم‌نظیری استفاده نموده است.

درپانزدهم  فروردین سال یکصدوبیست بیماری حصبه زندگی پرثمرش را خاتمه بخشید واین گوهر زمینی را اختری آسمانی گردانید.