چهارشنبه 30 خرداد 1403


ارسال پایان نامه و رساله
از کلیه فارغ­ التحصیلان دانشگاه ­های سراسر کشور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیّات فارسی که رساله و پایان­ نامه آنها به محورهای همایش مربوط می شود دعوت به عمل می ­آید فایل world یا pdf رساله یا پایان­ نامه را به آدرس ایمیل  parvin1402@yahoo.com ارسال نمایند.