پنج شنبه 4 مرداد 1403


ارسال کتاب
از مولفان، ناشران و حامیان کتاب­های مرتبط با پروین اعتصامی که پس از مهر ماه 1398 منتشر شده­ اند (چاپ اول) دعوت می شود، در نمایشگاه کتاب پروین اعتصامی شرکت کنند.
مراحل ارسال کتاب
1- فرم شرکت در نمایشگاه کتاب اولین همایش بین­ المللی پروین اعتصامی (pdfو doc) را تکمیل و با ایمیل parvin1402@yahoo.com به دبیرخانه همایش ارسال کنید.
2- دو نسخه از کتاب را برای ارزیابی توسط کمیته علمی- تخصصی و نمایش در نمایشگاه کتاب به نشانی تهران- خیابان مطهری- خیابان فجر- کوچه شهید نظری پلاک 36 واحد 6 بنیاد فرهنگی مقبره الشعراء استاد شهریار ارسال کنید.