پنج شنبه 4 مرداد 1403


دستورالعمل ها
پس از معرفي نفرات برتر توسط هيات داوران، دبيرخانه اقدامات اجرايي مراسم معرفي برگزيدگان جشنواه را آغاز مي نمايد.

در اين مراسم كشوري كه با حضور دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور و دستیاران حقوق شهروندی وزراء  و با دعوت  از روسای قوای سه گانه و جمعي از دانشجويان، اساتيد، شخصيت‌هاي علمي، مسئولان و مقامات كشور و اجرا مي شود، به برگزيدگان و تقديرشدگان ، لوح تقدير -  سكه بهارآزادي– تنديس ويژه جشنواره اهداء مي گردد.

و همچنين پايان نامه هاي برگزيده گان  توسط دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی در قالب كتاب به چاپ مي رسد.

اميد مي رود كه اين برنامه فرهنگي علمي همچنان با رشد روز افزون خود به توسعه فرهنگي – علمي كشور كمك نموده و موجبات ارتقاءعلمي كشور را فراهم آورد.