چهارشنبه 30 خرداد 1403


اهداف همایش
اهداف همایش:

1- آشنائی با جایگاه زنان در ارتقا سطح فرهنگ و علم کشور

2- آشنایی با الگوهای مناسب در جهت ارتقا جایگاه زنان کشور

3- آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین روشهای پژوهشی انجام یافته در حوزه پروین اعتصامی

4- ایجاد گفتگوهای بین رشته ­ای پیرامون موضوع پروین اعتصامی

5- ایجاد بستری مناسب برای گفتگو و تبادل نظر بین صاحب نظران، متخصصین و محققین دانشگاهیان، دانشجویان و دست ­اندرکاران زبان و ادبیات فارسی

6- ارتقا سطح دانش محققین و دانشجویان از طریق برگزاری کارگاه­ های آموزشی