يک شنبه 9 مهر 1402


برچسب : کنگره بین المللی پروین اعتصامی
یادداشت کنگره بین المللی پروین اعتصامی
همزمان با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری همایش بین المللی پروین اعتصامی بسیاری از علاقمندان به شعر ادب یادداشت هایی ماندگار نوشتند
یادداشت کنگره بین المللی پروین اعتصامی
همزمان با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری همایش بین المللی پروین اعتصامی بسیاری از علاقمندان به شعر ادب یادداشت هایی ماندگار نوشتند
یادداشت کنگره بین المللی پروین اعتصامی
همزمان با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری همایش بین المللی پروین اعتصامی بسیاری از علاقمندان به شعر ادب یادداشت هایی ماندگار نوشتند
برگزاری همایش پروین اعتصامی در روز کتاب

رئیس شورای سیاستگذاری همایش پروین اعتصامی با اشاره به اینکه این رویداد دارای درجه بین‌المللی و پژوهشی ISC از پایگاه علوم جهان اسلام است، گفت:بیش از 200 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده و پایان مهر ماه آخرین مهلت ارسال آثار است.

Page: 1 of 1