پنج شنبه 4 مرداد 1403


برچسب : کتاب
به سفارش دبیرخانه ی اولین همایش بین المللی پروین اعتصامی
کتاب بررسی احوال و اشعار شاعران برجسته استان اردبیل نوشته آقای مجید صمیدی ماجد با تایید کمیته ی محترم داوری اولین همایش بین المللی پروین اعتصامی و به سفارش دبیرخانه ی همایش توسط انتشارات استاد شهریار چاپ و منتشر شد
۱۲ نویسنده کانادایی به فهرست اولیه جایزه گیلر ۲۰۲۳ کانادا راه پیدا کردند و این‌جایزه با انتشار این‌فهرست رسما کلید خورد.
این ۱۲ عنوان از میان ۱۴۵ کتاب که از سوی ناشران سراسر کانادا ارسال شده‌اند و رکوردی بی سابقه در تعداد ارسال شده‌ها به جای گذاشته‌اند، انتخاب شده‌اند.
Page: 1 of 1