پنج شنبه 4 مرداد 1403


برچسب : پروین اعتصامی
به مناسبت روز شعر و ادب فارسی :

نشست تخصصی روز شعر و ادب فارسی با ابتکار بنیاد استاد شهریار در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ( ایرنا ) برگزار شد

به سفارش دبیرخانه ی اولین همایش بین المللی پروین اعتصامی
کتاب بررسی احوال و اشعار شاعران برجسته استان اردبیل نوشته آقای مجید صمیدی ماجد با تایید کمیته ی محترم داوری اولین همایش بین المللی پروین اعتصامی و به سفارش دبیرخانه ی همایش توسط انتشارات استاد شهریار چاپ و منتشر شد
Page: 1 of 1