يک شنبه 9 مهر 1402


برچسب : خبر
توسط بنیاد استاد شهریار و کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار میشود :
رئیس بنیاد استاد شهریار از برگزاری جشنواره پایان نامه‌ها و رساله‌های برتر دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی در آذرماه سال جاری در دانشگاه تهران خبر داد.
به سفارش دبیرخانه ی اولین همایش بین المللی پروین اعتصامی
کتاب بررسی احوال و اشعار شاعران برجسته استان اردبیل نوشته آقای مجید صمیدی ماجد با تایید کمیته ی محترم داوری اولین همایش بین المللی پروین اعتصامی و به سفارش دبیرخانه ی همایش توسط انتشارات استاد شهریار چاپ و منتشر شد
Page: 1 of 1