پنج شنبه 4 مرداد 1403


برچسب : جایزه گیلر
۱۲ نویسنده کانادایی به فهرست اولیه جایزه گیلر ۲۰۲۳ کانادا راه پیدا کردند و این‌جایزه با انتشار این‌فهرست رسما کلید خورد.
این ۱۲ عنوان از میان ۱۴۵ کتاب که از سوی ناشران سراسر کانادا ارسال شده‌اند و رکوردی بی سابقه در تعداد ارسال شده‌ها به جای گذاشته‌اند، انتخاب شده‌اند.
Page: 1 of 1