چهارشنبه 30 خرداد 1403


برچسب : بنیاد استاد شهریار
توسط رئیس بنیاد استاد شهریار انجام شد :
رئیس بنیاد استاد شهریار در نامه ای از سرکار خانم شهربانو امانی عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران درخواست نامگذاری خیابانی به نام استاد مفتون امینی نمود.
به مناسبت روز شعر و ادب فارسی :

نشست تخصصی روز شعر و ادب فارسی با ابتکار بنیاد استاد شهریار در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ( ایرنا ) برگزار شد

به سفارش دبیرخانه ی اولین همایش بین المللی پروین اعتصامی
کتاب بررسی احوال و اشعار شاعران برجسته استان اردبیل نوشته آقای مجید صمیدی ماجد با تایید کمیته ی محترم داوری اولین همایش بین المللی پروین اعتصامی و به سفارش دبیرخانه ی همایش توسط انتشارات استاد شهریار چاپ و منتشر شد
Page: 1 of 1