غلام‌حسن فخیمی
تاريخ : نوزدهم آذر 1399 ساعت 15:16   کد : 154


غلام‌حسن فخیمی
 
غلام‌حسن فخیمی فرزند محمدحسین متولد 1322 ابهر. شاعر غزلسرا‌‌؛ آیینی؛ طنزپرداز متخلص به مرآت ابهری

تابحال پنج مجموعه از آثار ایشان به نام‌های جانفشان از مدینه تا به شام؛ گل افشان؛ اشارات مرآت طنز؛ باغ معرفت شامل 3333 بیت تک بیتی به زبان‌های ترکی و فارسی به‌چاپ رسیده است.1. نمونه اشعار آیینی

خداوندا بگیر ازمن توآن را

که می‌خواهد توراازمن بگیرد

درون سینه‌ام نفسی است سرکش

عنایت کن که قبل از من بمیردتیغ کینه یاعلی رازونیازت را شکست

آن شقی درسجده راس سرفراز را شکست

شیعه می‌سوزد زداغت تاابد گوید علی

بشکند دستی که درمسجد نمازت را شکست

زهرا درآسمان ولایت چو کوکب است

محشر بدون فاطمه تاریک چون شب است

تا پا نهد به عرصه ی محشر به حرمتش

ختم رسل تبارک احسنت برلب استدرسیر فلک قمر به دورخورشید

چرخد زازل تا به ابد بی تردید

درکرب و بلاخلاف دورفلکی

خورشید بدنبال قمرمیگردیدزینب رفیق ویارحسین است خسته نیست

بشکسته درکجاوه سرش؛ سرشکسته نیست

بادست بسته کاخ ستم راکندخراب

اودخترعلیست زبانش که بسته نیستمکتب سرخ تو سرمشق جهانست هنوز

درس آزادیت انشای زمان ست هنوز

طلب یاری اسلام ازآن حنجر خشک

گوش‌ها گرشنود برهمگانست هنوزایکه زشاخه چیده‌ای غنچه‌ی نورسیده را

داغ دوباره‌ای زدی داغ جوان کشیده را

مانده پدر میان ره؛ بین خیام وقتلگه

باچه دلی حرم برد طفل بخون طپیده راخوشا دلی که درآن مهر بوتراب بود

چو کلبه‌ای که مقابل به آفتاب بود

قسم بجان عزیز علی یقین دارم

دعای شیعه‌ی وارسته مستجاب بود

شداز عشق حسین سرمست عباس

فدایش کرد چشم ودست عباس

چنین جانباز عاشق کس ندیده

خدارا در حسین دیدست عباس2. نمونه غزل

نماز عشق

کار من شده هرشب وصف روی اوکردن

سر به جیب غم بردن، شکوه موبموکردن

بوده خواهشم یکدم حرف دل زدن بااو

من به لکنت افتادم، وقت گفتگو کردن

بین یارو من باشد، یک تبادل دایم

اوبه غمزه افزودن، من به دردخوکردن

برده آبرویم را، عشق بی‌سرانجامی

کی بود دگر ممکن، کسب ابرو کردن

درنماز عشق آیدل، جان به کف مهیا شو

بهرجانفشانی با، خون دل وضوکردن

پا به پا کنی آخرمن زدست خواهم شد

تا که زنده‌ام باشد وصلت آرزو کردن

در قمار عشق او، باختن بود بردن

دست ودل زجان شستن، هدیه روبروکردن

دلبر مسیحا دم، بردلم توان بخشد

تو شنیده‌ای هرگز، زخم دل رفو کردن

چشم من بود بردر، هی ستاره می‌بارد

درنهایت حسرت، ناله روبرو کردن

گرسعادتی باشد، چاره می‌کند توبه

لکه ی گناهان با، اشک شستشو کردن

من به حق یقین دارم، عاقبت اثر بخشد

دردل سحر گاهان التماس از او کردن

دردل آرزو دارد، قسمتش شود مرآت

کام دل از او گیرد بعد جستجو کردن3. نمونه اشعار طنز

زنم، از موش می‌ترسد خدایا

چه میشد من شبیه مو‌ش بودم

و او خرگوش‌ها را می‌نوازد

دلم خواهد که من خرگوش بودمخنده برلب‌ها نشاندن کار مردان خداست

ورنه نامردان که مارا قرن‌ها گریانده‌اند

داییان عقل افکندند بر دلها نفاق

ای بسا دیوانگانی خلق را خندانده‌اندهرآنکه بهر مداوای خود دوا خواهد

هوو برای عیالش یقین روا خواهد

دعا کنیم که مادرزنش دوتا بشود

عدو شود سبب خیراگرخدا خواهدگفت رمز طول عمر حضرت آدم چه بود

اوکه اسباب رفاهی قد یک سوزن نداشت

بود درسرما گرما بی لباس و بی غذا

گفتمش باشد مسلم چونکه مادر زن نداشتعیال غرغروی تندخویم

چپول ولب تغاری وگرمن

چه خواهم کردای پروردگارم

شود درآن جهان هم همسر من حجمکارمندی به زنش گفت که ای همسرمن

تاشب عید یقین دادرسی می‌آید

بهراین خرج ومخارج که گرانست گران

عیدی اندازه‌ی بال مگسی می‌آیدای وای برعروسی کزیاد رفته باشد

در حجله مانده باشد داماد فته باشد

او منتظر بماند تا شوهرش بیاید

پیش عیال دیگر داماد رفته باشدنکردم سجده برآدم من آن شیطان مسکینم

به درگاه توام شرمنده إز اعمال پیشینم

خداوندا پشیمانم مطیعم هم بفرمانت

کنون خواهم کنم سجده ولی آدم نمی‌بینم4. تک بیتی‌ها

زگل باید آموخت بخشندگی

لگد هم کنی بوی خوش میدهدای وای به حال پدری دربر فرزند

سو، عمل خویش درآیینه ببیندمن ازمیمون که انسانرا نماید شاد دانستم

که او میمون دیگر رابه استهزا نمیگیرد

عالمان اندیشمندانند برعلم جهان

شاعران غواص دراندیشه‌های عالمانگناه مردم دنیااگریکجا شود افشا

شود آیا بماند بی‌گناهی تا شود قاضیچون شتربچه‌ی نرباش درآشوب زمان

نه سوارت بشوندو نه بدوشند تورانه پنداری که آزادی رسد آسان به دست ما

چه انسانها که دربندند بهر حفظ آزادیچو کردی ازدواج و یانکردی

به هرصورت پشیمانی پشیمانخواهی که بدانی به جهان شخص غنی کیست

بخشنده به محتاج به هنگام نداریرفیق بی‌کلک از بهر انسان

فقط دربین حیوانات اهلیستخطا‌ها گرکنی هرچند بسیار

ببخشد مادرت با یک تبسمزنان آبرومند جوان را

به فحشا می‌کشاند تنگدستیهزاران بیت اگرخوانی غزل یا مثنوی مرآت

فقط یک بیتی ازلیلی برد هو‌ش ازسرمجنون