لیست مشاهیر آذربایجان
تاريخ : هجدهم آذر 1399 ساعت 15:20   کد : 116
 1. سید عمادالدین نسیمی
 2. حکیم ملامحمد فضولی
 3. استاد شهریار (سید محمدحسین بهجت تبریزی)
 4. هوشنگ جعفری
 5. سید ابوالقاسم نباتی
 6. حیران خانم
 7. عاصم اردبیلی
 8. صمد وورغون
 9. بولود قاراچورلو
 10. محمد بی‌ریا
 11. حبیب ساهر
 12. معجز شبستری
 13. محمدحکیم هیدجی
 14. استاد کریمی مراغه‌ای
 15. علی آقا واحد
 16. صراف تبریزی
 17. سید عظیم شیروانی
 18. ملا پناه واقف
 19. میرزا علی‌اکبر طاهرزاده (صابر)
 20. بیضا اردبیلی
 21. خورشید بانو
 22. صائب تبریزی
 23. خاقانی شروانی
 24. نظامی گنجوی
 25. کریم مشروطه‌چی
 26. استاد حیدر عباسی (باربشماز)
 27. خسته قاسم
 28. ده ده کاتب
 29. نصرت کسمنلی
 30. استاد یالقیز
 31. سید مهدی اعتماد ناطقیه
 32. اسماعیل جمیلی
 33. ممد آراز
 34. علی‌اکبر پاکزاد
 35. بختیار وهاب‌زاده
 36. محمدرضا بایرامی
 37. دکترفاطمه راکعی
 38. غلام‌حسن فخیمی
 39. اکبر ستاری مشهدی
 40. فریبا اسلامی
 41. ظفر رحیمیان
 42. دکتر سید مجید جوادی
 43. نسرین حامدنوروزی
 44. جبرائیل جعفرپور(صبا)
 45. حافظ عزتی
 46. محمد قولی‌میاب (کوثر)
 47. گشتاسب عباس‌وند (یاشار)
 48. دکتر حسین محمدزاده صدیق